166,759   4 แก้จำนวนวันให่หน่อยคะgungad


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 7 )
เขียนบทความ ( 0 )

ความคิดเห็นที่ 1
อ้างอิงความเห็น


gungad


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 7 )
เขียนบทความ ( 0 )

<!DOCTYPE html>
<?php
require 'mysql/config.php';
require 'books_config.php';
$stdate = (isset($_GET['stdate'])) ? $_GET['stdate'] : date("Y-m-d");
$endate = (isset($_GET['endate'])) ? $_GET['endate'] : date("Y-m-d");
if (isset($_GET['rmid'])) {
    $rmid = $_GET['rmid'];
    $bkin = $_GET['bkin'];
    $bkstatus = $_GET['bkstatus'];
    require 'books_status.php';
}
?>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>ระบบจองห้องพัก</title>
    </head>
    <body>
        <form action="books_list.php" method="GET">
            <a href="books_range.php">ทำรายการจอง</a>
        </form><br />
        <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <thead>
                <tr>
                    <th>จัดการ</th>
                    <th>เลขที่ห้อง</th>
                    <th>ประเภท</th>
                    <th>ผู้จอง</th>
                    <th>โทรศัพท์</th>
                    <th>วันเข้า</th>
                    <th>วันออก</th>
                    <th>จำนวนวัน</th>
                    <th>ค่าที่พัก</th>
                    <th>สถานะ</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $sql = "SELECT * FROM books "
                        . "LEFT JOIN rooms ON books.rmid = rooms.rmid "
                        . "LEFT JOIN roomtype ON rooms.rmtype = roomtype.rmtype "
                        . "WHERE books.bkin BETWEEN '$stdate' AND '$endate' AND books.bkstatus > 0 "
                        . "ORDER BY books.bkin ASC, books.bkcust ASC, books.rmid ASC";
                $result = $conn->query($sql);
                while ($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
                    $days = (int) date_diff(date_create($row['bkin']), date_create($row['bkout']))->format('%R%a');
                    $sumprice=$days*(int)$row['rmprice'];
                    ?>
                    <tr>
                        <td>
                            <?php if($row['bkstatus']==1){?>
                            <a href="bookstatus('<?php echo $row['rmid']; ?>','<?php echo $row['bkin']; ?>','0')">
                                ยกเลิก
                            </a>
                            <a href="bookstatus('<?php echo $row['rmid']; ?>','<?php echo $row['bkin']; ?>','2')">
                                เข้าพัก
                            </a>
                            <?php }?>
                        </td>
                        <td><?php echo $row['rmid']; ?></td>
                        <td><?php echo $row['tpname']; ?></td>
                        <td><?php echo $row['bkcust']; ?></td>
                        <td><?php echo $row['bktel']; ?></td>
                        <td><?php echo date_format(date_create($row['bkin']), "d/m/Y"); ?></td>
                        <td><?php echo date_format(date_create($row['bkout']), "d/m/Y"); ?></td>
                        <td align="right"><?php echo $days; ?></td>
                        <td align="right"><?php echo number_format((int)$row['rmprice'] * $days, 0); ?></td>
                        <td><?php echo $bookstatus[$row['bkstatus']]; ?></td>
                    </tr>
                <?php } ?>
            </tbody>
        </table>
        <script>
            var vurl = "books_list.php?stdate=<?php echo $stdate;?>&endate=<?php echo $endate;?>";
            function bookstatus(v1,v2,v3){
                var v4 = vurl+="&rmid="+v1+"&bkin="+v2+"&bkstatus="+v3;
                window.location.replace(v4);
            }
        </script>
    </body>
</html>
 
ความคิดเห็นที่ 2
อ้างอิงความเห็น


pachara


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 3 )


ตอบกระทู้ ( 8 )
เขียนบทความ ( 0 )

$date_1 = date("2019-12-01");
$date_2 = date("2019-12-10");

$datetime1 = date_create($date_1);
$datetime2 = date_create($date_2);

$interval = date_diff($datetime1, $datetime2);

$diff_date = $interval->format('%d');

echo $diff_date;

ประมาณนี้ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 3
อ้างอิงความเห็น


bamossza


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 3 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 16 )


ตอบกระทู้ ( 112 )
เขียนบทความ ( 28 )

สรุปแก้ไขได้หรือยังครับ

แสดงความเห็น

อัพโหลดรูปภาพ..คลิก *** เพื่อความปลอดภัยในด้านสิทธิ ไม่อนุญาติให้นำลิ้งรูปภาพจากที่อื่นมาแปะ ถ้าพบเจอ ลบกระทู้ ทันที ***

Back to Top