1,759   2 ส่งค่า ID มาแล้วไม่ insert ลงฐานข้อมูลPennapa


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 6 )
เขียนบทความ ( 0 )

Code (PHP)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>

<link rel="stylesheet" href="bootstrap-3.3.4/css/bootstrap.min.css">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet"
href="bootstrap-3.3.4/css/bootstrap-theme.min.css">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->

<script src="bootstrap-3.3.4/jquery-1.9.1.js"></script>
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="bootstrap-3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="bootstrap-3.3.4/js/validator.js"></script>

<body>

<div class="container">

<div class="col-xs-3"></div>
<div class="col-xs-6">
<br> <br> <br>

<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">
<span class="glyphicon glyphicon-user" aria-hidden="true"></span>
ข้อมูลส่วนตัว
</div>
<form class="form-horizontal" data-toggle="validator" role="form" action="insert_registerData.php" method="post">
<input type="hidden" name="id_register" value="<?=$_GET['id_register'] ?>">
<div class="panel-body">
<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">ชื่อ :</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="name" name="name" required>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">นามสกุล:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="lastname"
name="lastname" required>
</div>
</div><div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">เบอร์โทรศัพท์:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="number" class="form-control" id="phone" name="phone" required>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">แฟกซ์:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="fax"
name="fax" >
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">ที่อยู่ 1:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="address1"
name="address1" required>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">ที่อยู่ 2:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="address2"
name="address2" >
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">อำเภอ:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="district"
name="district" required>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">จังหวัด:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="province"
name="province" required>
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="inputName" class="col-sm-2 control-label">รหัสไปรษณีย์:</label>
<div class="col-lg-8">
<input type="text" class="form-control" id="zip" name="zip">
</div>
</div>

<div class="form-group" align="right">
<div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
<button type="reset" class="btn btn-default">ยกเลิก</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">ตกลง</button>
</div>
</div></div>
</form>
</div>

</div>

<div class="col-xs-3"></div>

</div>

</body>
</html>

Code (PHP)
<?php
require 'connect_mysqli.php';

if (isset ( $_POST ['name'], $_POST ['lastname'], $_POST ['phone'], $_POST ['fax'], $_POST ['address1'], $_POST ['address2'], $_POST ['district'], $_POST ['province'], $_POST ['zip'] ) !== false && $_POST ['name'] !== '' && $_POST ['lastname'] !== '' && $_POST ['phone'] !== '' && $_POST ['fax'] !== '' && $_POST ['address1'] === ''
&& $_POST ['address2'] === '' && $_POST ['district'] === '' && $_POST ['province'] === '' && $_POST ['zip'] === '') {

$insert_id = $mysqli->insert_id;

$sqli = " insert into registerdata (Firstname,Lastname,Phone,fax,Address1,Address2,District,Province,Zip)
values
(
'{$mysqli->escape_string($_POST['name'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['lastname'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['phone'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['fax'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['address1'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['address2'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['district'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['province'])}'
, '{$mysqli->escape_string($_POST['zip'])}'
);
";

$result = $mysqli->query ( $sqli );

if ($result) {

echo "<script>alert('บันทึกข้อมูงสำเร็จแล้ว');window.location='login.php';</script>";
} else {

echo "<script>alert('ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้');window.location='register_data.php?id_register={$insert_id}';</script>";
exit ( 0 );
}
} else {

echo "<script>alert('กรุณากรอกข้อมูลก่อนครับ');window.location='register_data.php';</script>";
}

?>

?>ความคิดเห็นที่ 1
อ้างอิงความเห็น


bamossza


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 3 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 16 )


ตอบกระทู้ ( 112 )
เขียนบทความ ( 28 )

ตรง if แก้ให้เหลือเท่านี้พอ

if (isset ( $_POST ['name'], $_POST ['lastname'], $_POST ['phone'], $_POST ['fax'], $_POST ['address1'], $_POST ['address2'], $_POST ['district'], $_POST ['province'], $_POST ['zip'] ) !== false && $_POST ['name'] !== '' && $_POST ['lastname'] !== '') {


ลองดูครับ
ความคิดเห็นที่ 2
อ้างอิงความเห็น


Pennapa


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 6 )
เขียนบทความ ( 0 )พี่คะ ตอนนี้ insert ลงฐานข้อมูลแล้วค่ะแต่ตรง id_register = 21 จะเพิ่มข้อมูลลงไปแล้วตอนนี้คือเพิ่มข้อมูลลงไปแล้วไปสร้างในแถวใหม่โดยที่สร้าง id_register=0

แสดงความเห็น

อัพโหลดรูปภาพ..คลิก *** เพื่อความปลอดภัยในด้านสิทธิ ไม่อนุญาติให้นำลิ้งรูปภาพจากที่อื่นมาแปะ ถ้าพบเจอ ลบกระทู้ ทันที ***

Back to Top