1,474   3 ผมจะ insert ข้อมูลจาก Dropdown List โดยที่ข้อมูลทั้งสามช่องล้อข้อมูลกัน (Insert เข้าแต่อันแรก อันที่สองสามต้องทำยังไง)goppycup


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 1 )
เขียนบทความ ( 0 )

Code (PHP)
<tr>
<td align="right">
<span id="ContentPlaceHolder1_lbGender">สาขาวิชา<b></b></span>
&nbsp;:
</td>

<td>
<select name="dropdown-1" id="dropdown-1">
<option value="---กรุณาเลือกสาขา---">--- กรุณาเลือกสาขาวิชา ---</option>
<option value="1">วิทยาการคอมพิวเตอร์</option>
<option value="2">เทคโนโลยีชีวภาพ</option>
<option value="3">เคมี</option>
<option value="4">สถิติ</option>
<option value="5">เทคโนโลยีสารสนเทศ</option>
<option value="6">คณิตศาสตร์</option>
<option value="7">วัศดุศาสตร์</option>
<option value="8">เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ</option>
<option value="9">พันธุศาสตร์</option>
<option value="10">เคมีประยุกต์</option>
<option value="11">วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน</option>
<option value="12">เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม</option>
</select>

</td>
</tr>
</div>
<div>


<tr>
<td align="right">
<span id="ContentPlaceHolder1_lbGender">ปี<b></b></span>
&nbsp;:
</td>

<td>
<select id="dropdown-2" name="dropdown-2">
</select></td>
</tr>
</div>
<script type="text/javascript" src="jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script>
$('#dropdown-1').on('change', function() {
var value = this.value;
$.ajax({
url: "connect.php",
data: {
type : "selYear",
dataOne: value
},
dataType: "json",
type: "POST",
success: function(data) {
$('#dropdown-2').empty();
$('#dropdown-2').append($('<option/>').attr("value", "").text("กรุณาเลือก"));
for (var i = 0, len = data.length; i < len; ++i) {
var prj = data[i];
$('#dropdown-2').append($('<option/>').attr("value","").text(prj.al_addedu));
}
},
error: function() {}
});
});
//-----------
$('#dropdown-2').on('change', function() {
var value1 = $('#dropdown-1').val();
var value2 = $('#dropdown-2 :selected').text();
$.ajax({
url: "connect.php",
data: {
type : "selStu",
dataOne: value1,
dataTwo: value2
},
dataType: "json",
type: "POST",
success: function(data) {
$('#dropdown-3').empty();
$('#dropdown-3').append($('<option/>').attr("value", "").text("กรุณาเลือก"));
for (var i = 0, len = data.length; i < len; ++i) {
var prj = data[i];
$('#dropdown-3').append($('<option/>').attr("value","").text(prj.name));

}
},
error: function() {}
});
});

});
</script>


<tr height="5"></tr>
<tr>
<td width="99"><div align="right" class="style19"> <font size="+0"> ชื่อ-นามสกุล : </font></div></td>
<td>
<select name="dropdown-3" id="dropdown-3">

</select>

</td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr height="10"></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="submit" id="submit" style="BORDER-RIGHT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid" value="บันทึก"/>
<input type="reset" name="reset" id="reset" style="BORDER-RIGHT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid" value="ยกเลิก"/></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td >
</tr>
</table>
ความคิดเห็นที่ 1
อ้างอิงความเห็น


bamossza


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 3 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 16 )


ตอบกระทู้ ( 112 )
เขียนบทความ ( 28 )

ข้อมูลล้อกันยังไงครับ อธิบายให้ละเอียด หรือแสดงรูปภาพตัวอย่าง และผลลัพธ์ที่ต้องการให้ใหม่อีกทีสิ๊ครับ

ความคิดเห็นที่ 2
อ้างอิงความเห็น


goppycup


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 1 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 0 )


ตอบกระทู้ ( 1 )
เขียนบทความ ( 0 )

ทำได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 3
อ้างอิงความเห็น


bamossza


พลังงานการช่วยเหลือ
( Level 3 )


คะแนนขอบคุณจากสมาชิก
( 16 )


ตอบกระทู้ ( 112 )
เขียนบทความ ( 28 )

coollaughing

แสดงความเห็น

อัพโหลดรูปภาพ..คลิก *** เพื่อความปลอดภัยในด้านสิทธิ ไม่อนุญาติให้นำลิ้งรูปภาพจากที่อื่นมาแปะ ถ้าพบเจอ ลบกระทู้ ทันที ***

Back to Top