7,214   การติดตั้ง Yii2 ผ่าน Composer


Composer เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยให้การติดตั้ง PHP Library ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะ composer จะช่วยค้นหาและติดตั้ง Library อื่นๆ รวมทั้งเวอร์ชั่นที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะติดตั้่ง Library ที่ต้องการ

ซึ่ง composer จะจัดการ dependency ที่เขียนด้วยภาษา php โดยมีแหล่งรวม packages ต่างๆอยู่ที่ https://packagist.org/ ที่นี้เองจะรวม repository ส่วนของ dependency library จากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น github bitbucket .. หากเปรียบเทียบกับภาษาอื่น ตัว composer จะเหมือนกับ gemfile ใน Ruby , Maven ใน Java หรือส่วนหนึ่งใน Nuget ของ .Net

เวอร์ชั่นของ PHP ที่จะใช้ composer ได้คือ 5.3.2+

การติดตั้ง Composer ใน Windows
1. Composer ต้องการ PHP version ไม่ต่ำกว่า PHP 5.3.2+ ในที่นี้เราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม xampp เพราะส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาก
2. SET PATH ให้สามารถใช้คำสั่ง php ได้

วิธีการ SET PATH
1. คลิ๊กขวา จาก My Computer แล้วเลือก Properties > Advanced System Setting


2. Advanced Tab > Environment Variables…


3. System variables > Path > Edit


4. Variable value: C:\xampp\php อย่าลืมคั่น path ด้วย ;


5. เข้าไปที่ C:\xampp\php\php.ini เพื่อเปิดใช้งาน php extension ใน php.ini
extension=php_openssl.dll โดยการเอาเครื่องหมาย ; ด้านหน้าออก


ทำการ restart service Apache

ต่อไปเป็นการติดตั้ง Composer สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

1. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็เริ่มทำการติดตั้ง กด Next


2. กด Next


3. เลือก path file php.exe ที่เราติดตั้งภายในเครื่อง ในที่นี้ c:\xampp\php\php.exe


4. กด Install เพื่อติดตั้งได้เลยครับ


5. รอ....จนกว่าจะติดตั้งเสร็จ


6. กด Next


7. กด Finish ... ถือว่าเป็นการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการ restart เครื่อง เพื่อให้ composer พร้อมใช้งาน

ต่อไปจะเป็นการทดสอบ Composer ว่าใช้งานได้หรือไม่

1. หลังจาก restart คอมเสร็จแล้วให้เปิด Command Prompt หรือ CMD Dos นั่นเอง
2. ให้พิมพ์คำสั่งว่า

composer3. ถ้าได้ตามภาพก็เป็นอันเรียบร้อย Composer พร้อมใช้งาน


ต่อไปจะเป็นการติดตั้ง Yii2 ผ่าน Composer

1. เข้าเว็บ http://www.yiiframework.com/download/ เพื่อไปเอาคำสั่งของ Composer
2. จากนั้นพิมพ์ คำสั่ง Composer Plugin หรือดูจากในเว็บตามข้อที่ 1

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0"3. รอจนกว่า Composer ประมวลผลเสร็จ


4. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

composer create-project yiisoft/yii2-app-basic yiiProject

หรือ

composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic yiiProject
***yiiProject คือชื่อโปรเจค เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นที่ต้องการได้ครับ

5. หลังจากนี้ก็รอจนกว่า Composer จะติดตั้ง Yii2 ให้แล้วเสร็จ
** ถ้าหากใครติด Token ก็ไปสมัคร Github เพื่อไปเอา Token มาใส่ **


วิธีการไปเอา Token ใน Github
5.1 คลิกที่รูปเฟือง หรือคำว่า Setting
5.2 เลือกที่เมนูข้างซ้าย Personal access tokens แล้วคลิกที่ Generate new token


5.3 ตั้งชื่อ Token สมมติผมตั้งว่า yii-demo แล้วกด Generate Token


5.4 เอารหัสโค้ดที่ได้จากการ Generate token ไปใส่ใน Command Prompt หรือ CMD Dos ที่ Composer เรียกหา


Copy แล้วเอาไป Paste


6. รอจนกว่า Composer Download และติดตั้ง Yii2 ให้แล้วเสร็จ


7. หลังจากเรียบร้อยหมดแล้ว ... ก็ลองมาทดสอบว่าใช้งานได้ไหม
เปิด Browser แล้วพิมพ์ตรง URL : localhost/yiiProject/web/index.php


?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top