3,276   ข้อมูลในการศึกษาการทำงานของ PHP ภายใน หรือ PHP Internals

>> รู้หมือไร่ <<
 
ข้อมูลในการศึกษาการทำงานของ PHP ภายใน หรือ PHP Internals
สามารถหาอ่านได้ที่ http://www.phpinternalsbook.com
ซึ่งมีข้อมูล "เบื้องต้น" เกี่ยวกับ data structure และ API ของ Zend Engine
ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี (และเป็นที่เดียว) สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้การเขียน C Extension
เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ PHP
ที่บอกว่า "เบื้องต้น" เพราะผู้เขียนเว็บไซต์ดังกล่าว แม้จะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาหลักของ PHP
แต่ก็ไม่ได้มีเวลาเขียนรายละเอียดทั้งหมด และ API ของ Zend Engine ก็เปลี่ยนแปลงบ่อย
ดังนั้นหากต้องการศึกษาจริงจัง ผู้ศึกษาจำเป็นต้องศึกษาควบคู่ไปกับการอ่าน source code
ของ PHP หรือ Extension อื่นๆ ด้วย
 
https://github.com/php/php-src
http://pecl.php.net
 
บล็อกของผู้เขียนเว็บไซต์ phpinternalsbook
http://nikic.github.io
http://blog.jpauli.tech

Credit: Admin(phpinfo.in.th)
?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top