1,614   PHP 5.6 และ 7.0 จะหมดอายุการ support สิ้นปี 2018

>> รู้หมือไร่ <<
 
PHP รุ่นล่าสุดคือ 7.2 (7.2.5)
ส่วนรุ่นต่ำสุดที่ยังมีการอัพเดทอยู่คือ 5.6 (5.6.36)
และ 7.0 (7.0.30) ซึ่งจะหมดอายุการ support สิ้นปี 2018 นี้
 
ดังนั้นใครที่คิดว่าฉันใช้ PHP7.0 แล้ว ใหม่แล้ว ทันสมัยแล้ว คงต้องคิดใหม่แล้วล่ะ!
http://php.net/supported-versions.php
 
ส่วนใครที่ยังใช้ PHP5 และคิดจะเปลี่ยนมาใช้ PHP7 ขอแนะนำให้เริ่มขั้นต่ำ 7.1
https://gophp71.org

Credit: Admin (phpinfo.in.th)
?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top