5,733   เครื่องหมาย ` (backtick) ใน PHP คือ operator ชนิดหนึ่ง

>> รู้หมือไร่ <<
 
เครื่องหมาย `(backtick) ใน PHP คือ operator ชนิดหนึ่ง
ใช้ในการรันโปรแกรมภายนอก ซึ่งมีความหมายเหมือนกับการเรียกใช้ฟังก์ชั่น shell_exec()
เช่น
 
echo `ls -al`;
// >> echo shell_exec('ls -al');
 
ซึ่ง PHP นำฟีเจอร์นี้มาจาก unix shell ที่ใช้เครื่องหมาย ` เพื่อการเดียวกัน
 
เราสามารถปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้โดยการตั้งค่า disable_functions ใน php.ini
โดยเพิ่ม shell_exec เข้าไปในรายการ
 
disable_functions = shell_exec
 
ถ้าถามว่าควรจะใช้อันไหนดีระหว่าง  ` กับ shell_exec()
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคนจ้า
ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยใช้  ` แทน shell_exec()
เพราะเมื่อแสดงผลใน text editor บางตัว มันก็จะ highlight สีต่างจากสตริงธรรมดานั่นเอง

Credit: Admin (phpinfo.in.th)
?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top