1,109   ฟังก์ชั่นที่เป็น alias นั้น ทำงานช้ากว่าตัวจริงอยู่นิดหน่อย

>>  รู้หมือไร่ <<
 
หลายๆ ครั้งที่เราอาจจะเห็นฟังก์ชั่นเหล่านี้ในโค้ด PHP
sizeof(), chop(), join() ​
หรืออื่นๆ ที่เมื่อค้นหาใน PHP Manual แล้ว
ได้คำตอบว่ามันคือ "alias" ของอีกฟังก์ชั่น
เช่น
sizeof() เป็น alias ของ count()
chop() เป็น alias ของ rtrim()
join() เป็น alias ของ implode()
 
PHP มีฟังก์ชั่นประเภทนี้อยู่มากพอสมควร ซึ่งเป็นผลจากการดีไซน์ที่ไม่ดีในอดีต
ฟังก์ชั่นเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสน หรือความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และเป็นดัชนีชี้วัดความเก่าของโค้ดนั้นๆ ด้วย หากเจอฟังก์ชั่นพวกนี้ มีความเป็นไปได้ว่าโค้ดที่คุณกำลังอ่าน
เป็นโค้ดที่เขียนไว้นานแล้ว และล้าสมัย
 
นอกจากนี้ฟังก์ชั่นที่เป็น alias นั้น ทำงานช้ากว่าตัวจริงอยู่นิดหน่อย
ศึกษาเพิ่มเติม: http://php.net/manual/en/aliases.php

Credit: Admin (phpinfo.in.th)
?> if (isset($PAGINATION)) { echo $PAGINATION; } ?>
Back to Top